Flyboda

På landet i Lönsboda

Gården nu och då

Gården är på 35 ha och bedrivs med inriktning på skogen. Målsättningen är en välskött skog med väl röjda bestånd.

Biotopen är typisk "älgmark", vilket innebär en blandning av löv- och barrskog, god tillgång till bärris samt rikliga inslag av myrar och mossar.  

Förekommande viltslag är älg, rådjur samt vildsvin. Även skogsfågel i form av tjäder/orre.  

 Gården idag!

 

 

Lite foto av gården från förr

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)